Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Užitočné rady
Pravidlo č.1
V prípade ak vodič jazdí vo vnútornom jazdnom pruhu a chce opustiť križovatku, musí dať prednosť vozidlu jazdiacemu vo vonkajšom jazdnom pruhu. Táto povinnosť vyplýva z § 10 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávky, ktorý ustanovuje „Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.“

Pravidlo č. 2
Vodič vozidla, ktoré vchádza do okružnej križovatky, na ktorej je prednosť v jazde vyznačená dopravnými značkami, musí dať prednosť vjazde vozidlám jazdiacim po okruhu. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že musí dať prednosť vozidlám v oboch jazdných pruhoch, nielen vozidlu vo vonkajšom jazdnom pruhu. Táto povinnosť vyplýva z § 20 ods. 1 zákona o cestnej premávky, ktorý ustanovuje „Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim pohlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare..“

Pravidlo č. 3
Nemenej dôležitým pravidlom je, že pri výjazde z okružne križovatky a pri preraďovaní sa z jedného pruhu do druhého pruhu je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Táto povinnosť vyplýva z § 30 ods. 5, ktorý ustanovuje „Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.“


Pravidlo č.1 / Pravidlo č.2


Partneri
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.