Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Užitočné rady
V zmysle zákona o cestnej premávke pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.

Pri prechádzaní vozovky cez priechod pre chodcov využite nasledovné zásady:

  1. Zastavte sa na okraji chodníka pred priechodom pre chodcov.
  2. Rozhliadnite sa, posúďte hustotu premávky a rýchlosť vozidiel.
  3. S vodičom, ktorý sa približuje k priechodu pre chodcov naviažte očný kontakt. Pozrite sa mu do očí a zistite, či sa aj on pozerá na vás. Ak sa na vás nedíva, takýto vodič zvyčajne pred priechodom nezastaví.
  4. Ak vozidlo pred priechodom zastaví, alebo je v dostatočnej vzdialenosti ( viac ako 50 m v obci a 100 metrov mimo obce), vstúpte na prechod pre chodcov a snažte sa po jeho pravej strane čo najrýchlejšie prejsť na druhú stranu.
  5. V polovici priechodu pere chodcov, skôr ako vstúpite do protismerného jazdného pruhu, opäť skontrolujte, či ste prichádzajúcimi vozidlami rešpektovaní a môžete prechádzanie bezpečne dokončiť.

Ak je premávka na priechode pre chodcov riadená cestnou svetelnou signalizáciou, chodec nesmie vstupovať na vozovku ak svieti červené svetlo. Ak chodec vstúpi na vozovky v čase keď svieti zelený signál „voľno“ a počas prechádzania priechodu pre chodcov zasvieti červený svetlo signálu „stoj“, chodec sa nevracia, ale bezpečne dokončí prechádzanie vozovky. Ak prichádza vozidlo s právom prednosti vjazde zo zapnutým výstražným svetleným a zvukovým zariadením, chodec na vozovku nevstupuje. Ak sa nachádza na vozovke urýchlene mu uvoľní priestor pre prejdenie.

V prípade, že na ceste nie je vyznačený priechod pre chodcov dodržujeme nasledovné zásady:

  1. Miesto pre prechádzanie zvolíme tak, aby sme na obe strany mali dostatočný rozhľad na vozovku a zároveň aby sme boli videní vodičom prichádzajúceho vozidla.
  2. Vstupujeme na vozovku len vtedy, ak sa k nám neblíži vozidlo alebo je vozidlo dostatočne vzdialené. Pri prechádzaní berieme na zreteľ vzdialenosť a rýchlosť jazdy vozidla, pričom nesmieme vodiča vozidla donútiť na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
  3. Vozovku prechádzame kolmo na jej os.
  4. Na vozovke sa nesmieme bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.


Partneri
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.