Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Inkluzívna dopravná výchova

V období od februára do septembra 2023 bol s podporou Nadácie Via Pribina realizovaný projekt Inkluzívna dopravná výchova. V rámci projektu boli realizované prednášky, na ktorých sa zúčastnili osoby so zdravotným hendikepom a seniori. V mesiaci marec sme spolu s obchodným centrom Promenáda organizovali podujatie Jazdi bezpečne s Marshallom a Chaseom. V mesiaci máj sme sa zúčastnili osláv sv. Floriána v obci Ivanka pri Nitre, ktoré organizoval miestny dobrovoľný hasičský zbor. Pred letnými prázdninami naše občianske združenie v spolupráci s Mesto Nitra organizovalo podujatie Bezpečne na prázdniny. Súčasťou podujatia bola organizovaná prednáška aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Počas letných prázdnin bol v spolupráci s Centrom Skalka a OZ Latus Kynek realizovaný denný tábor, ktorý bol zameraný na dopravnú výchovu. Do organizovania tábora boli zapojení seniori, ktorí nám pomohli s výučbou dopravnej výchovy. V spolupráci s knižnicou Karola Kmeťka bola počas Európskeho týždňa udržateľnej mobility realizovaná prednáška pre seniorov a žiakov základnej školy. Prednáška bola zameraná na špecifiká pohybu seniorov v cestnej premávke a zároveň podujatie prepojilo viaceré vekové skupiny. Počas Dňa bez aut sme sa zúčastnili podujatia Školská ulica pre deti. Na podujatí sme spolu s deťmi identifikovali bariéry a nebezpečné miesta pre chodcov v blízkosti školy. V rámci prednášok mali frekventanti možnosť prakticky si vyskúšať nové mobilné prostriedky a interaktívne pomôcky.

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie didaktických hier, prostredníctvom ktorých si účastníci cestnej premávky môžu hravou formou overiť svoje znalosti pravidiel cestnej premávky. Okrem uvedeného bola spracovaná učebná pomôcka pre lektorov dopravnej výchovy, bola spracovaná webová stránka, na ktorej sa jej návštevníci dozvedia význam dopravných značiek v zmysle novej vyhlášky. Internetová stránka je prostredníctvom QR kódov prepojená s dopravnými značkami na dopravnom ihrisku na Chrenovej v Nitre. Návštevníci ihriska si prostredníctvom mobilného telefónu môžu pozrieť význam jednotlivých dopravných značiek. Samolepky s QR kódmi nájdu využitie aj na iných dopravných ihriskách v regióne.


Partneri
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.